Wie kan een ondertoezichtstelling aanvragen?
De kinderrechter spreekt alleen een ondertoezichtstelling uit als iemand daarom gevraagd heeft. Een ondertoezichtstelling kan bij de kinderrechter gevraagd worden door:

  • de ouders van het kind;
  • iemand anders die het kind verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een pleegouder);
  • de Raad voor de Kinderbescherming;
  • de officier van justitie.