Wie zijn volgens de wet uw ouders en wat zijn hun rechten en plichten?

Volgens de wet zijn de moeder en de vader de ouders. In het dagelijks spraakgebruik bedoelen we met ouders meestal de biologische moeder en vader. Dat zijn niet altijd de ouders in de zin van de wet. De wettelijke ouders van het kind zijn de moeder en vader zoals hieronder beschreven.

Moeder is:

  • de vrouw uit wie het kind geboren is;
  • de vrouw die het kind heeft geadopteerd.

Vader is:

  • de echtgenoot van de moeder op het moment dat het kind geboren wordt (tenzij het vaderschap wordt ontkend);
  • de man die het kind heeft erkend of geadopteerd;
  • de man wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld.

Niet-ouder:

  • Een ‘niet-ouder’ is de partner van één van de ouders.


Rechten en plichten ouders

Ouders die gezag uitoefenen, zijn verplicht het kind te verzorgen en op te voeden. Dit betekent dat ouders moeten zorgen voor onderdak, voeding en verzorging. Daarnaast zijn ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind en zijn zij onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt.